Rjukan på verdensarvlista

RA
UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. På Verdensarvkomiteens møte i Bonn ble det i dag bestemt at Rjukan-Notodden industriarv tas opp på den eksklusive listen.Rjukan-Notodden industriarv


Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden.


Riksantikvaren skriver om dette her: Riksantikvaren


Kulturminnevurdering Rjukan  OBS! 37 Mb  -  Rapport fra DIVE analysen som er utført for Rjukan.


 


 


Søknadsdokumentene som nå er oversikt over verdensarven:


Selve søknaden er en beskrivelse av verdensarven: Engelsk  Norsk (24 Mb pdf)


Kart over verdensarvområdene og objekt:                Engelsk    Norsk ( 45 Mb pdf)


Foto av verdensarv områder og objekt:                    Engelsk  Norsk (17 Mb pdf)


Forvaltningsplan for verdensarven:                          Engelsk  Norsk (3 Mb pdf)


Tilleggskart for vannveiene.                                     Engelsk