Boligutredning Tinn 2009

Context AS har laget en mulighetsstudie om nye boligområder i Tinn kommune. Alle forslagene må avklares nærmere.


Dokumentet er her: ContextUtredning.pdf