Stedsnavnregister i Tinn fra Magnus databasen

Magnus databasen

Magnus er ein prototype på ein database over stadnamn som er arkiverte ved Namne- gransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Databasen har i hovudsak materiale som er samla inn i Tinn under leiing av Gunhild Birkeland.
 
Databasen er trolig oppkalt etter Magnus Olsen som startet avdeling for navnegransking(AN) 1. juli 1921.
Søk i databasen her:  Magnus database
 
Stedsnavnene ligger i databasen med referanse til kartblad og rute i kartet. For å finne et stedsnavn fra basen i kartet, må du være på universitetet og finne kartet. Da kan du lete frem nummeret på kartet som representerer navnet.
 

Databasen er nå digitalisert av Alexander Tøndel og Svein Olav Hagen. Det er laget et Java script for visning av stedsnavn i kartet. Ved å klikke på markørene linkes du til oppslaget i selve databasen.

Kartet i full målestokk ligger her: Kart

 

Gamle ferdselsårer

Mange stedsnavn som er registrert er gamle veier og ferdselsårer. Disse ble tegnet inn på manuskartet av kjentfolk under registreringen. Nå er disse veiene digitalisert og supplert med data fra andre kart og andre kilder. Alle veiene er lagt inn i OpenStreetMap (OSM).

De er søkbare på navn. Her er noen veier:

Veger i stedsnavnregisteret
Vegnavn Grend Strekning Kart Profil
Gamle Hovinvegen Austbygde - Hovin Maurudbrekka - Hovin kyrkje OSM Pdf
Kyrkjevegen Tessungdalen - Gauset Fra Haugen i Tessungdalen over Prestetjønn til Gauset bru OSM Pdf
Bukøyrsvegen Gjøystdal - Kalhovd Sud-Asland - Graveide v/ Kalhovd OSM  
Staupsvegen Atrå Torset - Staup, øverst i Breisetdalen OSM  
Lonntjønnvegen Kalhovd Vegardhovde - Lonntjønnan OSM  
Dalmunnhallslepa Sandsetdalen Kongsberg seter - Dalmunnhalli ved Hellesvatn OSM  
Gamleveg Gausetdalen Mårdalen - Dalen v/ Gauset Bru OSM  
Sudvegen Rivsfjell Austbygde - Skirvedalen OSM  
Nordvegen Rivsfjell Austbygde - Skirvedalen OSM  
         

 

det er 26 lengre strekninger og et utall små kleiver og veger. Lista vil bli fyllt opp med tiden.