Rjukan og dens regulering og bebyggelse i 1917

I kommunens arkiv har vi funnet en beskrivelse av Rjukan by, skrevet i 1917. Forfatter er ukjent, men antas å være ingeniør Steffens ved Rjukan byanlegg (Hydros byavdeling som hadde ansvar for planlegging og drift av hele byen).

Les protokollen fra reguleringskommisjonen.

Dokumentet er skannet og ligger her.  Det er i tillegg laget en modernisert utgave av teksten, med fotnoter som forklarer steder og bygninger som omtales.

 

Reguleringskommisjonen var datidens planavdeling. De behandlet reguleringsarbeidet, adressering og sto for den offentlige kommunale behandlingen. Her er en protokoll fra vedtak i reguleringskommisjonen fra 1911 - 1949.