Reguleringsplaner og planarbeider

I områder der plan- og bygningsloven gjelder, er det krav om reguleringplaner før det tillates å bygge. Da Rjukan ble bygget, var det ikke krav til reguleringsplaner utenfor byer. I 1911 Ved kgl. resolusjon av 7. april 1911 ble Såheim å betrakte som byområde (ikke by) og lagt under bygnings- og reguleringslovenfre Krossobekken til grensa m,ellom Ingolvsland og Tveito.

Her vil du finne litt om reguleringsplaner, med fokus på eldre bebyggelse.