Ingeniørene som bygde for Sam. Eyde.

TinngateIngeniører ved oppbyggingen av anleggene på Rjukan og Notodden
Sam. Eyde knyttet til seg mange unge og lovende ingeniører og arkitekter i anleggsfasen. Han hadde en forkjærlighet for unge ingeniører som hadde pågangsmot og ikke var redde for å ta på seg nye oppgaver.

 

I tillegg til arbeidsgrupper for kraftverk og industribygg, ble det opprettet en gruppe fagfolk som skulle planlegge og lede hele utbyggelsen. Den første lederen for Byanlegget var arkitekt Levin.

Andre Websider om temaet:
Ingeniører fra Kristiania Tekniske Skole hos Hydro

Sigurd Kloumann  1873 - 1953

Sigurd KloumannSigurd Kloumann var kanskje den som gjennom sin entreprenørvirksomhet gav flest industristeder i Norge deres fysiske uttrykk i første halvdel av 1900-tallet, da ingeniører og arkitekter planla og bygde alt – fra fordelingsbassenger til industristeder med sine innebygde klasseskiller.

Kloumann vokste opp som embetsmannssønn i Farsund. Han gikk ut som bygningsingeniør fra Kristiania Tekniske Skole 1899 og ble assistent ved Statens veivesen. Allerede året etter ble han ansatt i Glommens Træsliberi i forbindelse med utbyggingen av Kykkelsrud kraftstasjon i Glomma, en av de første større vannkraftutbygginger i Norge.

Hans unge alder til tross ble Kloumanns evner som ingeniør og byggeleder lagt merke til av hans overordnede. Etter en kortere ansettelse ved ingeniørvesenet i Bærum ble han våren 1903 ansatt hos Sam Eyde i Det norske Kvelstofkompani for å kartlegge Vammafossen med henblikk på utbygging til kraftverk. Hans løsning på denne vanskelige oppgaven gav ham ry som en praktisk og effektiv ingeniør. Sammen med de svenske ingeniører professor J. Gustav Rickert og senere statsråd Sven Lübeck planla han utbyggingen av Vamma kraftstasjon. Han deltok også i forsøkene ved Ankerløkken med Birkeland-Eyde-ovnen og ved opprettelsen av Norsk Hydro.

Sam Eyde fikk stor betydning for den nye ingeniørprofesjonen i Norge. Unge ingeniører ble gitt utfordrende arbeidsoppgaver og god lønn. 1904 ble Kloumann byggeleder og sjef for konstruksjonskontoret ved utbyggingen av Norsk Hydros første fabrikkanlegg på Notodden og kraftanlegget Svælgfos, som på den tid var det største kraftanlegg i Europa. Utbyggingen av anleggene på Notodden og reguleringen av Tinnsjø ble fullført 1905–07.

Kilder (les mer):
Norsk Biografisk Leksikon
Industrimuseum.no

 

Olav Heggstad  1877 - 1954
Fødested Namsos, Nord-Trøndelag, ingeniør.

Olav HeggstadOlav Heggstad hørte til den første generasjon professorer som kom til Norges tekniske høgskole (NTH) kort tid etter starten 1910. Som professor i “vandbygning” ved NTH dannet han sammen med Gudmund Sundby i maskinavdelingen og krefter fra elektroteknisk avdeling en faglig kjerne som fikk vital betydning i oppbyggingen av kompetanse innen den vannkraft- og elektrisitetsutbygging som tok til i Norge i begynnelsen av 1900-tallet.

Heggstad ble 1896 uteksaminert som ingeniør fra Trondhjems tekniske læreanstalt. Etter et par års ansettelse ved Statens Kanalvæsen og ved Holmenkolbanen drog han til den tekniske høyskolen i Dresden for å videreutdanne seg innen vannkraftutbygging og elektroteknikk. Dette var før de store spesialiseringers tid. Etter å ha fått mer praktisk erfaring ved Siemens & Halske i Tyskland reiste han tilbake til Norge for å delta i utbyggingen av Kykkelsrud kraftanlegg. Etter ytterligere praksis i Storbritannia ble han ansatt i Norsk Hydro i den første fase av utbyggingen av de kraftanlegg som skulle skaffe energi til Norsk Hydros fabrikkanlegg på Rjukan.

Heggstad var 30 år gammel da han ble satt til å lede dam- og tunnelarbeidene i forbindelse med kraftstasjonen Vemork. Senere ledet han tilsvarende arbeider for kraftstasjonen Såheim, som var den neste viktige brikke i energiforsyningen av Norsk Hydros produksjonsanlegg på Rjukan. Heggstad var i denne perioden en del av den unge stab av ingeniører som Sam Eyde var avhengig av for å få utviklet og bygd opp Norsk Hydro. Det ble i denne tiden utført en teknisk nybrottsinnsats som ettertiden neppe har vurdert høyt nok.

Kilde:
Strinda Historielag, Wiki Strinda

Richard Birkeland  1879 - 1928,
Matematiker. Fetter av Kristian Birkeland (1867–1917).

Richard BirkelandRichard Birkeland var professor i matematikk ved NTH - Norges Tekniske Høiskole fra skolen startet 1910 og bygde opp matematikkfaget der. Han var rektor ved Norges Tekniske Høyskole fra 1920 til 1923.

Birkeland vokste opp i Farsund, og etter middelskoleeksamen der begynte han på bygningsavdelingen ved Kristiania Tekniske skole, og tok eksamen 1899. Det var Elling Holsts undervisning der som vakte hans interesse for matematikk. Han begynte som ingeniør i Statens Veivesen, og var med på bro- og veiarbeider mange steder i landet, og på oppbyggingen av Norsk Hydros anlegg på Rjukan og Notodden.

 

 

Kilde:
Strinda Historielag, Wiki Strinda