Situasjons- og mulighetsanalyse Rjukan sentrum

Rjukan Handels- og serviceforening (RHS) har engasjert Asplan Viak AS til å lage en situasjons- og mulighetsanalyse for Rjukan sentrum. Kommunen behandler dette som et innspill til ny kommunedelplan. Rapporten kan lastes ned her