Kjøp av gjennomgangsleiligheter

Tinn kommune har lyst ut konkurranse om kjøp av leiligheter for å stimulere til boligbygging. Les mer her