Her vil Planavdelingen i Tinn kommune presentere aktuelt materiale om bygninger og arkitektur, samt om bolig og stedsutvikling. Siden er under oppbygging. Tinn og Notodden planlegger felles søknad om å få inn industrietableringen på Unescos liste over verdensarv. På disse sidene vil vi fremme stoff som er til hjelp for forståelse av kulturarven og til støtte for de som har bygninger som de ønsker å vedlikeholde på en god måte.

Stedsnavnregister i Tinn fra Magnus databasen

Magnus databasen

Magnus er ein prototype på ein database over stadnamn som er arkiverte ved Namne- gransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Databasen har i hovudsak materiale som er samla inn i Tinn under leiing av Gunhild Birkeland.
 
Databasen er trolig oppkalt etter Magnus Olsen som startet avdeling for navnegransking(AN) 1. juli 1921.

Rjukan på verdensarvlista

RA
UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. På Verdensarvkomiteens møte i Bonn ble det i dag bestemt at Rjukan-Notodden industriarv tas opp på den eksklusive listen.


Rjukan og dens regulering og bebyggelse i 1917

I kommunens arkiv har vi funnet en beskrivelse av Rjukan by, skrevet i 1917. Forfatter er ukjent, men antas å være ingeniør Steffens ved Rjukan byanlegg (Hydros byavdeling som hadde ansvar for planlegging og drift av hele byen).

Les protokollen fra reguleringskommisjonen.

Ingeniørene som bygde for Sam. Eyde.

TinngateIngeniører ved oppbyggingen av anleggene på Rjukan og Notodden
Sam. Eyde knyttet til seg mange unge og lovende ingeniører og arkitekter i anleggsfasen. Han hadde en forkjærlighet for unge ingeniører som hadde pågangsmot og ikke var redde for å ta på seg nye oppgaver.

 

Skisseprosjekt for opparbeiding av nytt Rjukan torg.

Rjukan TorgTORGET PÅ RJUKAN


I forlengelse av den avholdte konkurransen om renoveringen av torget på Rjukan, er prosjektet gått inn i sin neste fase. Nå skal torget finne sin endelige form, materialene skal velges, inventaret skal plasseres og funksjonene konkretiseres.


 

Kartlegging på Rjukan gjennom tidene - historiske kart

I dag forventer vi at alt er kartlagt i detalj og publisert på internett. Eiendommer er målt inn med cm nøyaktighet og alle detaljer er tilgjengelig i nesten alle områder. Vi har komplette eiendomskart med gode høyder og detaljerte veier og bygninger som vi viser sammen med detaljerte flyfoto. Slik var det ikke da Sam. Eyde kom til Vestfjorddalen.

Arkitekter under utviklingen av industristedet Rjukan

Rjukan Byanlegg
Sam. Eyde som var bygningsingeniør, var veldig opptatt av utseende og arkitektur. I tillegg til arbeidsgrupper for kraftverk og industribygg, ble det opprettet en gruppe fagfolk som skulle planlegge og lede hele utbyggelsen. Den første lederen for Byanlegget var arkitekt Levin. Fra 1. juni 1908 var det i drift og kaltes Architektführung.

Veiledningsmateriell

JugendKommunen har utarbeidet veiledningark for enkelte hustyper på Rjukan. Arkene gir råd om vinduer, dører, kledning, tak, uteplasser og annet. Innholdet er også relevant for andre hustyper, fordi den tidlige Hydrobebyggelsen er oppført i et kort tidsrom, mellom 1907 og ca 1920. Så langt er det utarbeidet materiell for Flekkebyen, Jernbanegata, Villaveien og Fjellveien

Registreringer i Villaveien juni 2011

VillaveienUtført av: Anders Gunleiksrud Med støtte fra: Thomas Haupt, Tinn kommune

I kommunedelplan er Villaveien, Fjellveien, Bøhagenlia og Bråvold avmerket som bevaringsområder med hensyn til kulturvern. Store deler av bebyggelsen er betraktet som bevaringsverdig og kommunedelplan legger opp til generelle bestemmelser og retningslinjer for endringer i området. Tinn kommune ønsker å registrere bevaringsverdige områder for å etablere en helhetlig vurdering av Rjukan.

Syndiker innhold